Server Client Game Kiếm Thế Chí Tôn Hỗ trợ cài đặt

Server Client Game Kiếm Thế Chí Tôn Hỗ trợ cài đặt

Server Client Game Kiếm Thế Chí Tôn
+ Server fix lỗi hầu như triệt để trong game, hệ thống event phong phú mới lạ
+ Hệ thống skill 150 tu luyện mật tịch, shop trang bị Bá Vương, Sát Thần (item new mới nhất)
+ Hệ thống shop quan hàm – quan ấn, shop thú cưỡi hoàng kim, shop phi phong – danh hiệu Đại Thánh, Siêu Thần
+ Chức năng chuyển sinh, giao diện sử dụng của Kiếm Thế 2 đẹp mắt
+ Hỗ trợ cài đặt, tặng bộ website quản lý tài khoản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *