Server Webgame Thiên Nhai Đao Quân kèm bộ web quản lý admin

Server Webgame Thiên Nhai Đao Quân kèm bộ web quản lý admin

Server Webgame Thiên Nhai Đao Quân
+ Việt hóa đến gần 100% chuẩn font, Webgame nhập vai đồ họa 2.5D cực kỳ đẹp mắt
+ Tính năng nổi bật phong phú như khảm nạm, cường hóa, tàng bảo các, thiên phú, phi thăng
+ Hệ thống thần tôn, phó bản boss, thời trang không áo cánh, đoạt tầm bảo liên server
+ Kỹ năng, trang bị phong phú với hiệu ứng skill đồ họa cực kỳ đẹp mắt
+ Hỗ trợ cài đặt, tặng bộ website quản lý tài khoản cùng các hướng dẫn dành riêng cho game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *